Jesteś tutaj:
Strona Główna >> Odgłosy Brzeszcz >> Działalność

 Obecnie nie wydajemy czasopisma "Odgłosy Brzeszcz"

Zapraszamy do lektury Biuletynu Informacyjnego Gminy Brzeszcze

"Odgłosy Brzeszcz"

PISMO LOKALNE Gminy Brzeszcze

Miesięcznik ukazuje się od stycznia 1992 roku, a powstał z inicjatywy grupy radnych Rady Miejskiej. Ponieważ miał zawierać aktualności lokalne, osoby powołane do jego redagowania ustaliły tytuł "Odgłosy Brzeszcz", nie wzorując się na żadnym z istniejących czasopism.

2. Obszar kolportażu

Obszar kolportażu obejmuje Gminę Brzeszcze, w skład której wchodzi miasto Brzeszcze i sołectwa: Jawiszowice, Skidziń, Przecieszyn, Zasole, Wilczkowice.

3. Nakład

Obecnie nakład gazety wynosi 1600 egzemplarzy. Zwrot niesprzedanych gazet jest znikomy. Na przestrzeni trzech ostatnich lat kształtował się poniżej 1 proc. i wynosił: w 2003 r. - 0,82 proc., 2004 r. - 0,16 proc., 2005 r. - 0,2 proc, 2007  - 0,00 proc, 2008 - 0,11 proc, 2009 - 0,05 proc, 2010-0,1 proc. Gazeta ukazuje się raz w miesiącu. Kosztuje 3 zł. Jeden egzemplarz przypada średnio na 12 mieszkańców gminy.

4. Forma własności

Wydawcą gazety jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Gazeta utrzymuje się z dotacji gminnej oraz z wpływów z reklam, ogłoszeń i sprzedaży. Sprzedawana jest w placówkach handlowych na terenie gminy (Społem PSS "Górnik" Brzeszcze, GS "Samopomoc Chłopska" Brzeszcze", sklepy prywatne).

5. Szata graficzna

W pierwszych miesiącach istnienia gazeta liczyła 8 stron w kolorze czarno-białym. Z czasem jej objętość rosła, obecnie drukowanych jest 28 stron. W 2003 roku "Odgłosy Brzeszcz" zmieniły winietę i całą szatę graficzną. Okładka i środkowy arkusz gazety drukowane są w kolorze na papierze kredowym.

6. Treść pisma

Odgłosy Brzeszcze są lokalnym miesięcznikiem gminy Brzeszcze, poruszają więc tematy aktualne dla mieszkańców. Są to przede wszystkim informacje o pracy samorządu lokalnego. Początkowo w gazecie nie było stałych obszarów tematycznych. Dużo miejsca poświęcone było oświacie i kulturze. Z czasem pojawiły się stałe rubryki tematyczne. I tak dziś spotykamy się co miesiąc z  felietonistami - Piotrem Świąder - Kruszyńskim i Zdzisławem Filipem. Jest też miejsce dla aktualności gminnych, "naszych tematów", głosów historii, głosów kultury, głosów oświaty, głosów czytelników, sportu i reklamy.

7. Zespół redakcyjny

Pierwszym redaktorem naczelnym "Odgłosów Brzeszcz" był Józef Stolarczyk, który funkcję tę pełnił do roku 1994. Kolejnym redaktorem naczelnym została Maria Ptaszyńska, emerytowana nauczycielka języka polskiego. W 2002 r. ogłoszono konkurs na redaktora naczelnego, który wygrał Marek Zarzycki. Naczelnym był od lutego 2003 r. do stycznia 2004 r. Od 2004 roku do 2009 rolę te pełnił Jacek Bielenin. Obecnie Odgłosy Brzeszcz redaguje zespół w składzie: Małgorzata Wójcik - redaktor naczelny, Ewa Pawlusiak - specjalista ds. wydawnictw, Katarzyna Senkowska - redaktor oraz stali współpracownicy.


8. Funkcje

"Odgłosy Brzeszcz" powstały w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy chcieli mieć wpływ na kształt i funkcjonowanie małej Ojczyzny. Rolą pisma jest m.in.:

- dotarcie z informacją do mieszkańców gminy,
- działalność opiniotwórcza
- wykreowanie pozytywnego wizerunku gminy, w której dobrze jest żyć i pracować
- promowanie gminy w kraju
- krzewienie kultury, tradycji i obyczajów lokalnych,
- twórcze działanie w celu pobudzenia aktywności mieszkańców,
- przybliżanie lokalnej historiicopyright © 2006
Ośrodek Kultury Brzeszcze